Cílem implementace kybernetické bezpečnosti je zavést do praxe soubor oprávnění a povinností s cílem zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru a nastavit mechanismus aktivní spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou za účelem vyšší efektivity řešení kybernetických bezpečnostních incidentů.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření směřuje k maximální možné efektivní eliminaci rizik, která se mohou dotknout všech uživatelů kybernetického prostoru a snaží se ochránit tu část infrastruktury, která je pro fungování státu významná a jejíž narušení by vedlo k poškození nebo ohrožení zájmu České republiky.