Jak pro úvod do problematiky, tak pro detailnější rozpracování a rozklad sledované oblasti je nutné vypracování potřebných analýz.

Jedná se hlavně o následující typy analýz:

 

 • RA (Risk Analysis) – analýza rizik
 • BIA (Business Impact Analysis) – analýza obchodních dopadů
 • CBA (Cost Benefit Analysis) – analýza finančních přínosů a nákladů
 • CCA (Cost Consequence Analysis) – analýza výše nákladů v důsledku
 • CEA (Cost Efectiveness Analysis) – analýza přínosů a nákladů
 • CIA (Cost-of-Illness Analysis) – analýza ekonomických dopadů a zdraví
 • CMA (Cost Minimization Analysis) – analýza minimalizace nákladů
 • CorIA (Core Impact Assesment) – analýza výpadku
 • CUA (Cost Utility Analysis) – analýza užitku a nákladů
 • PESTLE analýza
 • RIA (Regulatory Impact Analysis) – analýza dopadů legislativy
 • Simulační metody (simulace dopadů a variant)