V hlavními činnostmi v oblasti organizačních opatření je vymezení hierarchie, povinností a vzájemnými interakcemi kybernetických bezpečnostních rolí a vytvoření souvisejících procesních vazeb.

Začlenění do organizační struktury

Velká pozornost musí být věnována při organizačním začleňování kybernetických bezpečnostních rolí a orgánů do stávající organizační struktury jak organizace, tak případně celého resortu. Což sebou nese i procesní navázání a procesní rozšíření o nové procesy kybernetické bezpečnosti.