Pro forenzní analýzu je nezbytný kompletní záznam datové komunikace. Ten poskytuje detailní znalost komunikace včetně jejího obsahu, a tudíž i důležitý kontext pro řešení bezpečnostních a provozních problémů v síti.

Přesný obsah komunikace

V situacích, kdy je potřeba znát přesný obsah komunikace, jsou úplný záznam provozu datové sítě a paketová analýza nenahraditelné.

Flowmon Traffic Recorder

V situacích, kdy ani informace o datových tocích (NetFlow) pro vyřešení síťových problémů nestačí, je možné použít řešení Flowmon Traffic Recorder (FTR), což  je systém pro zaznamenání datového provozu v plném rozsahu.

Vlastnosti řešení Flowmon Traffic Recorder:

  • Záznam vybraného provozu datové sítě v plném rozsahu (L2-L7)
  • Kompletní záznam paketů dává informace, které datové toky neumí nabídnout
  • Podpora pro IPv4 i IPv6
  • Podpora 10/100/1000 Mb/s a 10/40 Gb/s sítí
  • Výsledky ve formátu PCAP pro následnou analýzu
  • Široké možnosti filtrace a kritérií pro záznam provozu
  • Distribuovaná architektura pro zadávání požadavků z centrálního kolektoru