Jde-li o objasnění jiné zvlášť důležité skutečnosti, například objasnění skutečností týkajících se technických a technologických okolností, tak v tomto případě s ohledem na složitost posuzované otázky se přibírají znalci
z různých oborů a odvětví.