Stanovení rozsahu a vymezení nutných technických a technologických požadavků pro splnění technických opatření legislativy a jejich vzájemné vazby a návaznosti je složitá a komplikovaná disciplína, jejíž výstupy je velmi prozíravé podrobit odbornému oponentnímu posouzení.

Zadávací dokumentace pro výběrová řízení

V zadávacích dokumentacích je nutné specifikovat požadavky do vysokého stupně detailu a vyjít pro technickou a technologickou část z komplexního návrhu architektury kybernetické bezpečnosti. Obdobně je nutné postupovat i při tvorbě projektových záměrů a projektů kybernetické bezpečnosti.