Kybernetická bezpečnostní událost

Kybernetická bezpečnostní událost je událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb a sítí elektronických komunikací.

 Kybernetický bezpečnostní incident

Kybernetický bezpečnostní incidentem je kybernetická bezpečnostní událost, která představuje narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb a sítí elektronických komunikací.