Kybernetické bezpečnosti jako tématu bylo v minulosti věnováno jen velmi málo pozornosti. S obrovským nárůstem kybernetické kriminality však došlo ke zvýšení zájmu a sledování tématu.

Specifická trestná činnost

Kybernetická kriminalita je specifickou trestnou činností, která je určitou kybernetickou modifikací standardních trestných činů s řadou významných odlišností, prováděnou komplexně a sofistikovaně, v kybernetickém prostoru a zaměřenou na vyspělou informační a komunikační technologie. Tato trestná činnost není násilná, nejsou při její realizaci používány zbraně a nepůsobí újmy na zdraví. Provedení trestného činu je diskrétní, velice rychlé a pachatel vůbec nemusí být na místě činu.