Je stanovena kritérii, v obecné podobě především skutečností, že daný informační systém, služba nebo síť elektronických komunikací zajišťující provoz již určeného prvku kritické infrastruktury a bude pro tento prvek nenahraditelný, anebo že daný informační systém, služba nebo síť elektronických komunikací zajišťuje jinou významnou činnost nebo službu sám o sobě, aniž by byl spojen s již určeným prvkem.

Určení dle zákona

Pokud jednotlivé informační systémy, služby a sítě elektronických komunikací splní všechny shora uvedené podmínky, budou určeny prvkem kritické infrastruktury standardním postupem podle krizového zákona. Pokud bude provozovatelem daného prvku organizační složka státu, bude prvek určen usnesením vlády, v ostatních případech pak opatřením obecné povahy vydaným NBÚ a tímto postupem se tyto systémy, služby nebo sítě stanou kritickou informační infrastrukturou podle zákona o kybernetické bezpečnosti.