Audity ICT

Audity prověřují nastavení jednotlivých parametrů oblastí ICT s ohledem na požadavky strategických podnikových cílů.

Audity kybernetické bezpečnosti

Audity prověřují nastavení jednotlivých kybernetických bezpečnostních opatření s ohledem na požadavky související legislativy.

Technologické audity

Technologický audit se provádí v oblasti síťových systémů, systémů pro jednotnou komunikaci, datových center, mobilní a bezdrátové systémy atd.

Audity komunikační infrastruktury

Tento audit odhalí potíže v práci s komunikační infrastrukturou a nastíní možnosti, které pomohou nedostatky a rizika odstranit. Takto získané informace se mohou dále zhodnotit tím, že se navrhne optimální strategie rozvoje informačních systémů a komunikační infrastruktury.

Audity designu a architektury kybernetické bezpečnosti

Audity zjistí, jestli jsou klíčové prvky kritické informační infrastruktury správně koncepčně zakomponovány do celkového architektury kybernetické bezpečnosti, která bude sloužit strategickým potřebám organizace.