L2 monitor upozorní na nové/neznámé zařízení v síti, jednoznačně určí místo jeho v síti a případně rovněž jeho fyzickou lokalitu.

Síťová správa

AddNet je unikátní nástroj, který podporuje jednotné rozhraní pro správu IPAM s L2 monitoringem, DDI i NAC.
Nástroj poskytuje také informace o adresním plánování, vybrané síti, doby platnosti, začlenění do kritické infrastruktury, specifických DHCP voleb, DNS jménu apod.

AddNet pokrývá následující oblasti

  • Výkonný L2 monitoring
  • Kompletní DDI (DHCP/DNS/IPAM)
  • Integrovaný NAC
  • Podpora krizového plánování
  • Síťová správa a řízení přístupu pro BYOD a mobilní zařízení
  • Pokročilá komunikace s aktivními prvky (SO – switch interoperability)